Welkom bij Meer dan IQ

 

Meer dan IQ is gespecialiseerd in advies en begeleiding van kinderen, tieners en jongeren met (grote) problemen die hoogbegaafd zijn, of van wie het vermoeden bestaat dat zij dat zijn.

Deze problemen kunnen zich uiten door o.a. in motivatieproblemen, sociale problemen, faalangst, depressie en thuiszitten. Hun zelfbeeld kan hieronder lijden. Meer dan IQ zet zich in voor ontwikkeling naar groei en verbetering.

Een goede samenwerking, ook met de andere professionals zorgt voor een stevige basis.
Anja de Groot werkt als ZZP. Dit wordt als prettig ervaren, want de lijnen zijn kort.

Opvoeden is topsport, en ouders van hoogbegaafden kunnen hierover meepraten.
Maar hoe weet je dat je op de goede weg zit, als je bijvoorbeeld al veel hebt uitgeprobeerd? Het is een lastige keuze een passende aanpak te vinden die werkt.

 

Anja de Groot biedt hulp op maat bijv.na doorverwijzing via PGB of Zorg In Natura via de Gemeente. Ook voor scholen met gerelateerde hulpvragen staat Meer dan IQ klaar. Het afnemen van een intelligentie onderzoek via de WISC V  of de KIQT+ is mogelijk.

 

Neem vrijblijvend contact op. Er is een korte wachtlijst.

 

"Het is niet belangrijk wat je wilt worden,

belangrijker is het om de weg te kiezen die

je wilt gaan"


(Golda Meier)

Visie van Meer dan IQ

De visie van Meer dan IQ is dat meer begaafde en hoogbegaafde kinderen recht hebben op passend onderwijs.

Een goede coaching op maat ondersteunt hen bij hun hulpvragen.

Er is nog steeds te weinig bekendheid over hoogbegaafdheid in zijn vele facetten; voorlichting blijft nodig.

Bij de afname van een Intelligentie onderzoek houdt Meer dan IQ rekening met mogelijke hoogbegaafdheid.

Meer dan IQ kijkt ook verder dan het getal, met een brede blik.

Meer dan IQ is een lerende organisatie die reflecteert, evalueert en beleid bijstelt wanneer dat nodig is.

Missie van Meer dan IQ

Meer dan IQ wil samen met het kind of de jongere werken aan een verbetering van het gedrag, de werkhouding.   

Om zo te komen tot meer grip op motivatie en het leren, mede gericht op zelfkennis en groei.  

Meer dan IQ wil op scholen aandacht te vragen, voor een goed beleid en een passende aanpak.

Een stevige basis is een goede samenwerking met alle betrokkenen. Meer dan IQ spant zich hiervoor in.

Meer dan IQ ondersteunt op deskundige wijze ouders bij vragen rondom de opvoeding.