Scholen

Meer dan IQ krijgt van scholen via het tevredenheidsonderzoek een 8,5.

Ook leuk om te weten: ouders geven ook een 8,5.

Gelukkig is er steeds meer aandacht voor kinderen die hogere prestaties kunnen leveren.
Toch kunnen er hulpvragen zijn op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid.


Meer dan IQ kan het volgende voor u betekenen:

  • Afname van een intelligentieonderzoek. Dit doe ik onder verantwoording van een GZ-psycholoog.

  • Coaching van een kind/kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn en leer- en of gedragproblemen hebben op hun school.

  • Ondersteuning bij het schrijven van passend beleid voor meer- en hoogbegaafde kinderen.

  • Advies bij het zoeken naar goede verrijkingsmaterialen en de implementatie daarvan.

  • Advies en ondersteuning bij het starten van een verbredinggroep.

  • Advies en ondersteuning bij het schrijven van beleid en het oprichten van een (boven schoolse) Plusklas.

  • Advies en coaching van leerkrachten met speciale hulpvragen op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid.      


Voor meer informatie en vragen, zie hier onder.