Reacties scholen


De school heeft de training als positief en waardevol ervaren.


Jouw inzet als trainer vinden wij professioneel.


De opbrengst is dat er een kader is voor de leerkrachten en de leerlingen
waarbinnen je kunt verwijzen naar afspraken.
Er is een basis gelegd voor het goed omgaan met jezelf en de ander.
Het feit dat ouders en school intensief samenwerken vormt een meerwaarde.
Ouders worden ook aangesproken op hun verantwoordelijkheid.


Je bent deskundig en hebt veel ervaring in het werkveld.
  


We zijn blij met jouw ervaringen en komen graag bij jou voor een goed advies
en voor de begeleiding van onze hoogbegaafde leerlingen.