Thuiszitters


Jongeren

Creatief hoog gevoelig en hoogbegaafd?
Thuiszitter of bijna thuiszitter?   
Het schoolsysteem knelt?

Problemen thuis / op school?
Waar heb jij plezier in?
Heb je nog energie?

Mag ik eens met je meelopen en meekijken.
Samen komen we verder.

Bel je even?  Zie hier onder.


Ouders

Het zal je kind maar wezen.
Thuis, of bijna thuis, vastgelopen in het schoolsysteem.
Oververmoeidheid kan een rol spelen.
Vaak is er sprake van een neerwaartse spiraal.
Waar vraag je als ouders hulp en wat is er mogelijk?

Meer dan IQ biedt passende coaching die het kind / de jongere volgt in zijn ontwikkeling.
Daarbij wordt ook gekeken naar de omgeving.
Via vertrouwen en een goede samenwerking, van alle betrokkenen kan er groei gerealiseerd worden.
Uiteraard is het kind/ de jongere in dit hele proces nauw betrokken. Samen stellen we haalbare doelen op.

Meer dan IQ is aangesloten bij Lansbrekers, een organisatie die streeft naar het realiseren van passend onderwijs
en meedoen naar vermogen voor de betrokken kinderen en jeugdigen.

Meer weten?
Voor informatie of voor een vrijblijvende afspraak. Zie hier onder.

Thuiszitters, informatie

Voor leerlingen die tijdelijk niet in staat zijn om volledig onderwijs te volgen, kunnen reguliere scholen
vanaf 1 augustus 2018 net als (v)so-scholen afwijken van de onderwijstijd
als zij daartoe ontheffing krijgen van de inspectie.
De school moet voor een leerling een ontwikkelingsperspectief opstellen
en aangeven hoe kan worden opgebouwd naar volledig onderwijs.
Het is mogelijk om in de tussentijd digitaal lesmateriaal in te zetten.
Dit is een tijdelijke oplossing, die past in een traject waarin wordt toegewerkt
naar het volgen van volledig onderwijs op een bekostigde school.

Oorzaken:

We kennen verschillende soorten relatief verzuim.
Het kan gaan om spijbelen, door een gebrek aan motivatie of
achterliggende problemen van de leerling.
Dit type relatief verzuim kan uitgroeien tot langdurig relatief verzuim.
Reden van dit type verzuim wordt veroorzaakt door een combinatie van een aantal factoren.
Er is sprake van emotionele, lichamelijke, leer- en/of gedragsproblemen bij de jongere
en/of opvoedingsproblemen bij de ouders.
Als een jongere moeite heeft om mee te komen op school of slecht aansluiting vindt
bij leeftijdsgenoten, kan ook dat bijdragen aan het ontstaan van langdurig relatief verzuim.

Bron: Beantwoording Kamervragen over cijfers schoolverzuim en vrijstellingen funderend onderwijs d.d. 08-05-2018